Visi Dan Misi

Visi

Menjadikan Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu sebagai sebuah pejabat yang terunggul di dalam Pentadbiran Jajahan di Kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia menjelang tahun 2020.

Misi

Memastikan Pentadbiran dan PerkhidmatanTanah Dan Jajahan Yang Berkesan Kearah Mencapai Pembangunan Yang Seimbang Dari Segi Fizikal, Sosio Ekonomi dan Rohani.

Slogan

"Rakan Tanah Anda"