Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Membuat Akuan Sumpah
  • Untuk Mendapatkan Lesen Hiburan