TAWARAN SEBUTHARGA PTJKB(P)25/2021

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera.
 
TAWARAN SEBUTHARGA PTJKB(P)25/2021 .
 
Tawaran adalah dipelawa kepada SEMUA KONTRAKTOR/PEMBEKAL BUMIPUTERA yang beralamat di Negeri Kelantan serta berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja sepertimana di lampiran.
Sekian terima kasih.
 
Iklan G2