Sebutharga PTJKb 33 - 52/2020

Assalamualaikum wbt,
 
 
KENYATAAN SEBUTHARGA
Sebutharga adalah dipelawa kepada SEMUA KONTRAKTOR/PEMBEKAL BUMIPUTERA yang beralamat di Jajahan Kota
Bharu (bagi Kerja-kerja Taraf G1) dan yang beralamat di Negeri Kelantan (bagi Kerja-kerja Taraf G2) serta berdaftar
dengan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan
gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada
masa ini bagi kerja-kerja sepertimana di lampiran.
 
Ptjkbp600 2 16 Jld10 55a
 
Ptjkbp600 2 16 Jld10 55b
 
 
Sekian, terima kasih.